La Pissarra digital interactiva

Aquest segon semestre, vaig tenir l'oportunitat d'assitir a una sessió orientativa  sobre l'ús i história de la PDI que va dur a terme un mestre de la facultat. En aquesta entrada em proposo transmetre els coneixements i informació que em va aportar aquesta presentació i també reflexionaré sobre alguns dels interrogants que van sorgir al llarg de la sessió. 
En primer lloc, vam parlar del cost d'aquestes pissarres que sol ser bastant elevat  i per aquest motiu moltes de les escoles no poden assumir aquests gastos. Una de les marques més conegudes és la SMART BOOK. El seu ús va començar sobretot al continent d'América ja que molts dels iniciadors han exercit amb el seu suport durant anys per tal de millorar la qualitat d'ensenyament innovant amb les TIC. A Canadà la majoria d'escoles compten amb aquest útil recurs, el que permet als mestres realitzar milers d'activitats amb el recolzament de les PDI. A més aquesta eina permet treballar qualsevol àrea, des de les matemàtiques fins a l'educació visual i plàstica.
En segon lloc, un altre dels aspectes que vam tractar va ser la diferència entre la pissarra digital i la pissarra digital interactiva. La primera consta d'un ordinador amb un projector, té avantatges sobre la pissarra normal ja que ens permet treballar amb material multimèdia, pel·lícules, presentacions amb power point... Amb la pissarra digital interactiva fem un pas més enllà treballem amb l'ordinador, el projector i un sistema (RGB) que ens permet interactuar amb la imatge. Això suposa un gran avantatge sobre la pissarra digital ja que tenim moltes més possibilitats de treball.
Pel que fa a la pantalla interactiva s'adapta a dreta i esquerra, i a dalt i a baix. El funcionament tàctil de la pantalla funciona amb el contacte d'un llapis o dit. Per tal de que els moviments estiguin adaptats a la pantalla s'han d'apretar els dos botons per calibrar-la. Aquestes serien algunes de les instruccions bàsiques a l'hora de començar a treballar amb la pissarra digital. 
A l'hora d'aplicar aquesta eina a les diferents àrees, disposem de diferents paquets d'activitats que podem trobar a internet en pàgines com el moodle o el jclic. A més de poder-les descarregar, també podem editar-les. A partir d'aquí les diferents funcions que ens proporciona la pissarra digital, ens permeten treballar de forma àmplia els diferents conceptes que volem treballar. Per exemple, nosaltres vam poder veure la gran utilitat que suposava aquesta eina a l'hora de treballar la lectoescriptura, ja que reconeix la lletra de pal amb facilitat i és útil per treballar la cal·ligrafia.
Aquesta informació espero que us ajudi a conèixer una mica més aquesta eina.Finalment, reflexionaré sobre els avantatges i inconvenients d'aquest recurs educatiu:

Avantatges:
-Ampli ventall d'activitats que poden ser tractades amb l'escriptura directa a la pissarra.
-Permet una interacció entre la pantalla i els programa.
-Veure a l'hora textos, imatges, sons...
-Noves funcionalitats com: la captura d'imatges, zoom, subratllar aspectes rellevants..

Inconvenients:
-Elevat cost en comparació a les pissarres normals.
-Manteniment constant.
-Alt coneixement dels mestres per optimitzar el recurs.
-No abusar del treball individual, hem de fer participar a tots els alumnes.No hay comentarios:

Publicar un comentario