Aprendre perquè els companys amb autisme també puguin aprendre!

Avui, mirant les notícies del canal Antena 3 he pogut veure un interessant recurs que m'ha fet pensar en el treball en xarxa que volíem aconseguir al llarg d'aquesta assignatura. 
Es tracta d'un programa anomenat ScratchCatalà, el qual ha sigut desenvolupat pels alumnes de l'escola Montserrat de Madrid.
 L'objectiu d'aquest programa era desenvolupar un recurs per als nens autistes d'aquesta escola , un centre d'atenció preferent, mitjançant la PDI.
Tots els escolar segueixen aquests exercicis, pero están especialment dirigits als que tenen dificultats per comunicar-se i necessiten rebre informació de forma visual i clara.
Dut a la pràctica imagino que és una eina molt motivador que vetlla per les necessitats dels alumnes, i a més el treball en xarxa de l'escola permet als alumnes del primer curs de la ESO editar aquestes activitats per ajudar als seus companys.

En el primer paràgraf d'aquesta entrada, he fet referéncia als objectius que ens vam establir al llarg del módul "Utilització didàctica de les TIC i d'Internet". En primer lloc, crec que el treball en xarxa d'aquest alumnes, mestres i alumnes amb necessitats educatives especials permet afavorir un aprenentatge comú. En el cas d'aquesta assignatura ens vam plantejar algo semblant, mitjançant els recursos, informacions, llibres, programes referents a les TIC havíem d'intentar establir una xarxa comuna mitjançant els blogs i els fòrums sobre els diferents temes per a compartir experiéncies i opinions sobre tot el que havíem tractat.
Potser, l'objectiu principal no el vam acabar de complir perquè ens ha faltat la motivació que tenen aquests alumnes, per anar bé hagués sigut positiu que tots anèssim cap a una mateixa direcció i ens ha faltat temps per aconseguir-ho.
De totes formes, crec que  ens vam marcar uns objectius ambiciosos i ens ha costat trobar el camí per assolir-los. Si tenim  l'oportunitat de seguir a 4art la segona part d'aquest módul, estaria bé seguir amb aquest plantejament per tal de fomentar un aprenentatge col·lectiu de forma significativa.
No hay comentarios:

Publicar un comentario