Se ha producido un error en este gadget.

Actualitat literària sobre hipertext a Lletra

Hipertext: Resum-síntesi
Intents de definició sobre aquest concepte revolucionari.
Hipertext i hipertextos
L'hipertext és, alhora:
1. Un model teòric: una proposta d'organitzar la informació perquè es pugui llegir seguint relacions associatives.
2. Una abstracció: tota la cultura podria estar a l'abast dels usuaris en el ciberespai.
3. Programes informàtics que serveixen per a crear documents digitals susceptibles de ser llegits per la via de les relacions associatives.
4. Documents digitals resultants.

Literatura hipertextual
Englobar diverses i ben variades formes textuals digitals.
Hiperliteratura Funciona en base de la interconnexió de fragments textuals. Es refereix a una literatura multilineal sorgida de la lectura dels seus lectors.

Packer i Jordan (2001) parlen de cinc processos que tenen lloc simultàniament i que poden donar pas a un nou model de comunicació:
1.- Integració: combinació de formes artístiques i tecnologia en una forma híbrida d'expressió.
2.- Interactivitat: capacitat de l'usuari per manipular i influir directament sobre els mitjans de comunicació a partir de la seva activitat.
3.- Hipermèdia: lligam entre diferents elements comunicatius.
4.- Immersió: la capacitat d'entrar en la simulació d'un entorn tridimensional
5.- Narrativitat: estratègies formals i estètiques que donen lloc a formes i presentacions no lineals.
Opinió personal
Crec que l'hipertext és un abans molt gran, ens ajuda a cercar informació d'una manera més accessible, en especial perquè l'inteconexió de la que hem estat parlant entre diferents fotns d'informació, facilita a qui busca sobre algun tema a que pugui expandir-se cap a altres temes que estiguin relacionats.
Però crec que té algun punt en contra, perquè avui dia pots entrar en una pàgina a buscar un tema i de tanta informació que tens molts cops no saps que escollir.

No hay comentarios:

Publicar un comentario