Les TIC a l'Escola IPSE

Després d'aquestes tres setmanes a l'escola IPSE, he pogut comprovar quin és l'ús que fa l'escola de les tecnologies. Primerament, cal dir que està situada a prop de l'hospital clínic, és una zona amb un nivell econòmic mitjà-alt, amb famílies que treballen en molts casos en el sector de la tecnologia, el que podria fer pensar que l'ús de les tecnologies està ben integrat a les instal·lacions de l'escola, i també al seu funcionament. El fet és que no és així, vaig emportar-me una petita decepció perquè no he vist un gran entusiasme a l'hora de treballar aquest àmbit de gran importància.

Fins que no van arribar les tres setmanes intensives de pràctiques, no vaig tenir l'oportunitat de veure l'aula i l'ús que se'n feia. Es dedicava únicament una hora a la setmana, els dimecres a primera hora de la tarda.

Pel que fa a les instal·lacions, l'escola tenia més d'una aula d'informàtica, nosaltres anàvem a la més gran que disposava d'ordinadors per cadascun dels alumnes. Els ordinadors treballaven amb el sistema operatiu windows XP, i si sóc crític puc dir que presentava molts problemes a l'hora d'obrir carpetes, llegir CDs, el sistema trigava molts a funcionar i havies d'esperar molta estona per poder treballar amb l'ordinador. La tutora em va dir que era perquè feien servir els ordinadors durant moltes hores al llarg del dia i els encarregats de garantitzar el bon funcionament no estaven al cas. Aquestes serien les mancances que vaig poder veure en un bon principi pel que fa a les instal·lacions. Però, per altra banda, podem considerar com a aspecte positiu el fet que la classe disposava d'un projector gran on el mestre podia fer les seves explicacions.

Si ens parem a veure què treballaven els alumnes de 4art a l'assignatura d'informàtica, pel que fa als objectius, en primer lloc, estaven practicant amb el teclat per millorar la mecanografia, i també la mestra ensenyava algunes de les principals funcions del processador de Textos word, com per exemple; guardar un document en una carpeta, canviar el format del text o paràgraf, configurar el sagnat i el marge de la pàgina, aplicar el corrector ortogràfic en diferents idiomes... Totes les funcions bàsiques per conèixer el funcionament general d'aquest programa. Encara recordo quan era petit la gran dificultat que tenia per assimilar aquest tipus d'informació, però vaig poder comprovar que aquest alumnes tenien aquests coneixements molt adquirits.

Companys, aquests són a trets generals alguns dels aspectes que vaig poder visualitzar en l'àmbit que treballem en aquest bloc, espero poder veure quin és el paper que tenen les TIC en les vostres escoles.

No hay comentarios:

Publicar un comentario