Sessió 10: Aprenentatge i TIC

La presentació d'informació significativa que ajudi l'alumne a avança. De fet, els programes que menys es fan servir a l'escola són els sistemes tutorials intel·ligents i els més emprats són els anomenats programes d'exercici i pràctica.
Aquest és el cas de la pàgina web: http://clic.xtec.cat on pots trobar activitats que a base de practicar et fan veure el resultat correcte i posar a prova els teus coneixements.
Desenvolupar estratègies de resolució de problemes. Ell és qui controla la màquina i no a l'inrevés.
Hem decidit associar el winlogo en aquesta metàfora perquè és una manera creativa de que l'alumne a base de provar i equivocar-se arribi al resultat correcte.
Els simuladors són una evolució dels sistemes tutorials. Permeten un aprenentatge on l'usuari pot manipular diversos paràmetres però no afegir-ne de nous.
Aquest és el cas del Crayon Physics. Les simulacions fomenten la reflexió i l'acció, fan pensar i raonar a l'alumne.
A més d'oferir noves possibilitats expressives, fomentar una actitud de revisió i correcció actives. Gràcies a les possibilitats d'aquestes aplicacions podem: esborrar, desfer, canviar les propietats dels objectes...
*Dictat: exercici de marcar errors. És una eina que pot ser útil en aquest cas pels alumnes ja que s'ajuden entre ells, i d'aquesta manera poden veure els seus erros i explicar-los al company.

No hay comentarios:

Publicar un comentario