Se ha producido un error en este gadget.

Article: Internet cambia la forma de leer...¿Y de pensar?

Resum-síntesi
Idees principals

· Debat si la tecnologia es combinarà amb la capacitat intel·lectual de forma positiva o negativa.
· La Red subministra material al pensament per modifica la manera de pensar.
· Carr pensa que repercuteix de forma negativa ja que rebem informació ràpida i en petites porcions, el que fa perdre una línea de pensament sostinguda.
· Kurzweil, John Mc Encarny, diu que eines com google són amplificadors de la nostra memòria, les eines defineixen la naturalesa de la feina perquè les neurones puguin fer la seva feina.
· Carr, gran canvi en la manera de llegir i pensar.
· Un estudi diu que quan es llegeix per internet un diari es dedica menys temps perquè amb un clic passes de pàgina.
· Carr diu que tot i tota la informació que tenim no ens plantegem com influeix en nosaltres.
· Lectura “superficial” impedeix el pensament profund.
· Nicholas, “Muleta” Usuari vago, el cervell està alliberat de les feines que fa l’internet.
· Kurzweil, quan més confiem en les màquines, la part biològica treballa menys, la combinació augmentar la intel·ligència.
· La Red dona l’oportunitat d’albergar tota la informació.

Usuari “copiar y pegar”

· No ajuda al coneixement de la informació.
· Associien internet al google, no saben els recursos que té (enciclopèdia...)
· Visual per sobre del textual.
· Plagis en els treballs.
· Informació per parts, no són experts buscadors.

Opinió personal
La veritat es que crec que l'ús que fem de internet és abusiu. Molts cops ens limitem a extreure tota la informació de fonts que molts cops no coneixem, crec que seria més productiu que fos una eina secundària, primerament informar-nos de fonts més fiables: enciclopèdies, llibres... i com a segon recurs per completar, utilitzar l'Internet. A més, com hem pogut veure a l'article, actualment cada cop pensem menys per nosaltres mateixos, perquè sabem que podem trobar tot el que volem quan ens connectem a l'ordinador de casa.
Per últim volia fer menció al "copiar i pegar", ja que em sembla una eina molt útil, però si que és veritat que molts dels treballs que es fan actualment són plagis de pàgines web. Si fóssim molt més responsable sobre l’ús que en fem tots sortiríem guanyant, i netejaríem la imatge que actualment se li dóna a buscar informació per internet.

No hay comentarios:

Publicar un comentario