Se ha producido un error en este gadget.

COED: Comunicació oral,escrita i digital

16 OctubreL'últim dia de COED vam seguir aprofundint en els apunts de l'expressió oral tractant els temes seguents:
Pel que fa a l'expressió oral vam finalitzar els 2 últims punts: la morfosintaxi genuïna i l'ús correcte dels verbs.
Per altre banda vam encetar l'apartat de l'expressió escrita amb aquests punts :la correcció ortogràfica, estructuració d'un text, la puntuació i la caligrafia i pulcritud en la presentació.
Vam fer una activitat relacionada amb les rondalles i els refranys. Vam poder comprobar que el nostre nivell en aquest àmbit és pobre, ja que casi no en coneixem i seria important aprofundir-hi perque ens ajuden a conèixer frases fetes i refranys.

No hay comentarios:

Publicar un comentario